Maklumat terkini yang diperolehi memaklumkan bahawa keputusan senat telah memutuskan tarikh peperiksaan akhir PPG dipinda dari 29-30 Oktober 2011 ke 19-20 November 2011. Sila hubungi unit Peperiksaan Kampus masing-masing untuk pengesahan dan tindakan lanjut.